Du er her:

Økende behov for fjerntogmateriell

Jernbanealliansen har gitt innspill til Norske Tog sin høring om anskaffelser av nye fjerntog.

Jernbanealliansen jobber for at jernbanens rolle i den norske transportsektoren styrkes. Vi ser at en betingelse for å lykkes med dette er at det finnes tilstrekkelige og tilpasset togmateriell for å ta etterspørselsvekst. Det er både beregnet og man kan anta sterk etterspørselsvekst i togtrafikken i årene som kommer som følge av:

· planlagte nye rutetilbud

· endrede reisevaner og holdninger til å velge miljøvennlige transportformer1

· reiselivsnæringens behov for mer miljøvennlige transportformer2

· behovet for klimakutt i tråd med norske utslippsmål.

· EUs satsing på å styrke jernbanens rolle i samferdselspolitikken

Ettersom bestilling av nytt togmateriell krever langsiktig planlegging må Norske Tog allerede i dag planlegge for og bestille opp tilstrekkelig togmateriell til å dekke større endringer i reisevaner og samferdselspolitikk.

Les mer i vårt høringsinnspill. 

 

Nyheter

Viser fra 1 til 12 av totalt 57 artikler