Du er her:

Jernbanen må sikres etter pandemien

Jernbanen må sikres som bærekraftig transportform etter pandemien. Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett.

Jernbanealliansen ber om at Stortinget bidrar til en bærekraftig gjenåpning av samfunnet gjennom å gi persontrafikken med jernbane forutsigbarhet ut 2021, sette i gang arbeid med en ny støtteordning for persontransport fra 2022, samt signalisere videreføring av miljøstøtteordningen for gods på bane etter 30. juni i år. 

 

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 49 til 55 av totalt 55 artikler