Du er her:

  • Dokumenter
  • Innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017

Innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017

Jernbanealliansen har vært på høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om statsbudsjettet for 2017, med hovedfokus på godstrafikkens kår og behovet for økte midler til banevedlikehold.

Nyheter

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 61 til 62 av totalt 62 artikler