Du er her:

  • Dokumenter
  • Innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett

Innspill til Stortingets behandling av revidert statsbudsjett

Jernbanealliansen har sendt innspill til Stortingets behandling av revidert stattsbudsjett.

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 37 til 44 av totalt 44 artikler