Du er her:

  • Dokumenter
  • Innspill til Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2021

Innspill til Stortingets arbeid med statsbudsjettet for 2021

Jernbanealliansen har deltatt på høring i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om statsbudsjettet for 2021 og har levert høringsinnspill om temaet.

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 49 til 54 av totalt 54 artikler