Du er her:

Innspill til statsbudsjettet for 2017

Jernbanealliansen har sendt inn sitt første innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2017 til regjeringen. En del av innholdet er også relevant for revidert statsbudsjett for 2016.

Nyheter

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 61 til 62 av totalt 62 artikler