Du er her:

Innspill til statsbudsjettet for 2017

Jernbanealliansen har sendt inn sitt første innspill til arbeidet med statsbudsjettet for 2017 til regjeringen. En del av innholdet er også relevant for revidert statsbudsjett for 2016.

Nyheter

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Viser fra 49 til 60 av totalt 62 artikler