Du er her:

  • Dokumenter
  • Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?

Frokostseminar 29. januar 2019

Frokostseminar: Jernbane + byutvikling = sant?

Jernbanealliansen i samarbeid med Jernbanedirektoratet inviterer til frokostmøte om jernbaneutbygging og byutvikling.

Staten investerer mange titalls milliarder i jernbanenettet, særlig på Østlandet og inn mot de andre større byene. Kommunene bestemmer boliger og arbeidsplasser og har dermed mye av nøkkelen til samfunns- og miljønytte av investeringene. Kompakte byer med sentralt kollektivknutepunkt er attraktive for boligbygging og næringslivsetablering, styrker jernbanen og gir mindre lokal bilbruk.

Hvordan kan partene jobbe sammen for å få større nytte ut av jernbaneutbyggingen? Hva er de gode løsningene? Trenger vi bedre virkemidler?

Jernbanealliansen i samarbeid med Jernbanedirektoratet inviterer til frokostmøte. Vi håper på interesse fra både politikere og byråkrater sentralt og lokalt og fra dem som jobber med byutvikling og arealplanlegging i kommunene – og ellers andre interesserte.

Sted: Auditoriet i Posthuset ved Oslo S (Biskop Gunnerus’ gate 14)

Tid: 29. januar kl. 08.00–10.30 (faglig program fra kl. 08.30)

Program

08.00–08.30

Frokostservering

 

08.30–08.45

Velkommen – og kort innledning

Lars Christian Stendal, prosjektleder i Jernbanedirektoratet +
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen

08.45–09.05

Gode byer og tettsteder omkring jernbaneknutepunkt

Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

09.05–09.20

Jernbanebasert by- og tettstedsutvikling

Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister

09.20–09.30

Korte spørsmål og kommentarer

 

09.30–09.45

Planer for byutvikling i Porsgrunn som ledd i jernbaneutbygging

Øistein Brinck, kommunalsjef i Porsgrunn kommune

09.45–09.55

Hvordan leve med jernbanen – 20 års erfaring med Gardermobanen gjennom Lillestrøm

Grethe Salvesvold, kommunaldirektør i Skedsmo kommune

09.55–10.05

Pågående byutvikling i regi av Bane NOR Eiendom

Petter Eiken, adm. dir. i Bane NOR Eiendom

10.05–10.15

KS’ syn på virkemidler for samhandling mellom staten, regionene og kommunene

Toril Fagerbekk, avdelingsdirektør i KS

10.15–10.30

Spørsmål, oppsummering og avslutning

 


Arrangementet er gratis

Påmelding innen 24. januar kl. 14: Trykk her

NB! Vi strømmer arrangementet, slik at det blir mulig å følge med på det uten å møte opp fysisk.  Bruk følgende lenker til å komme til rett Youtube-kanal, der arrangementet vises:
Via PC: https://www.youtube.com/user/naturvernforbund/
Via mobil: https://m.youtube.com/user/naturvernforbund
(Naturvernforbundet drifter sekretariatet til Jernbanealliansen, så vi bruker deres konto her. Vi går på lufta noen få minutter før det faglige programmet starter kl. 08.30. Det trengs ingen innlogging)

Mer informasjon:
Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, e-post:
post@jernbanealliansen.no,
tlf.: 95 86 00 50

Ove Skovdahl, seksjonssjef i Jernbanedirektoratet, e-post: ove.skovdahl@jernbanedirektoratet.no

Nyheter

Frokostseminar TCN
Presentasjonene fra frokostseminaret 6. februar:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

Jernbanealliansen, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, arrangerte frokostseminar om gods på bane 6. februar 2017. Om lag 50–60 personer deltok på arrangementet, som fant sted på Næringslivets Hus i Oslo.

Frokostseminar mandag 6. februar 2017:

Gods på bane – satsing eller forvitring?

I flere tiår har det vært et politisk ønske å flytte godstransporter fra vei til sjø og bane, av hensyn til bl.a. miljø og trafikksikkerhet. Likevel har togets markedsandel gått ned. Med Nasjonal transportplan 2018–2029 kan dette snu. Hva skal til for at toget blir det foretrukne alternativet for næringslivets godstransporter? Vil den ferske godsstrategi bli fulgt opp? Får vi en transportplan som endelig prioriterer gods på bane og styrker togets rammebetingelser vesentlig?

Rammebetingelser for godstransport på bane

Jernbanealliansen vil løfte fokuset på behovet for å styrke rammebetingelsene for godstransport på bane, inn mot statsbudsjettet for 2017 og den kommende nasjonale transportplanen for 2018–2029. Alliansen har derfor sendt et eget brev til samferdselsministeren om dette.

Jernbanealliansen og Vossebanen

Bergens Tidende har 15. august et oppslag som hevder at Jernbanealliansen ber regjeringen ikke prioritere utbygging av jernbanen Arna–Stanghelle. Det er feil.

Høringsuttalelse til KVU Oslo-Navet

Den store transportutredningen for Oslo-området, kalt KVU Oslo-Navet, har vært på høring. Jernbanealliansen har sendt inn sin høringsuttalelse og etterspør bl.a. større fokus på godstrafikkens behov.

Viser fra 13 til 24 av totalt 34 artikler