Du er her:

  • Dokumenter
  • Forventninger til nytt storting og ny regjeringserklæring

Forventninger til nytt storting og ny regjeringserklæring

Jernbanealliansen har skrevet et innspill til nytt storting og ny regjeringserklæring.

Nyheter

Prioritet på sporet

Prioriteten på sporet når togrutene fastsettes, bestemmes av den såkalte fordelingsforskriften. Jernbanealliansen mener at samfunnsnytte må veie tyngst når prioriteringene gjøres, og at forskriften bør endres.

Alnabru-terminalen

Alnabru-terminalen er et svært viktig nav for godstrafikken i Norge og helt avgjørende for at vi skal lykkes med å flytte gods fra veg til bane. Jernbanealliansen har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om terminalens framtid.

Viser fra 37 til 44 av totalt 44 artikler